Tableware

HAM

Gardening Rabbit Mug

€18.00

HAM

Wine Tasting Rabbit Mug

€18.00

Hobnail Glass

€17.00

HAM

Bathtime Rabbit Mug

€18.00

HAM

Cake Loving Rabbit Mug

€18.00

HAM

Golfing Rabbit Mug

€18.00

HAM

Working Rabbit Mug

€18.00

HAM

Cake Loving Rabbit Plate

€22.00

HAM

Topiary Rabbit Plate

€22.00

Hobnail Jug 2L

€109.00

PLATE 'SHAPE' PORCELAIN MEDIUM

€79.00

BOWL 'SHAPE' PORCELAIN MEDIUM

€20.00

BOWL 'SHAPE' PORCELAIN LARGE

€65.00

PLATE 'SHAPE' PORCELAIN SMALL

€55.00

PLATE 'SHAPE' PORCELAIN LARGE

€85.00

BOWL 'SHAPE' PORCELAIN

€20.00

Collect Tray

€111.00

Flow Tumbler

€24.00

Flow Glass on Foot

€29.00

Inku Cake Stand Large

€54.00

Inku Cake Stand Medium

€49.00

Inku Cake Stand Small

€37.00

Inku High Plate

€43.00

Inku Ribbed Bowl Medium

€14.00